วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
"งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และชิงแชมป์แห่งประเทศไทย"
6-7 ก.ย. 2557
ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร บางมูลนาก พิจิตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรพืช ม. 5)วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรพืช ม. 3)วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี