วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
"งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และชิงแชมป์แห่งประเทศไทย"
6-7 ก.ย. 2557
ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร บางมูลนาก พิจิตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรพืช ม. 5)วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรพืช ม. 3)วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557
วันพุธ ที่ 30 กรกรฎาคม 2557
ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗